Mặt hàng

Giá (đ/kg)

An Giang

 

Lúa khô:

 

 Lúa Jasmine

5.900 - 6.000

 Lúa IR 50404

5.300 - 5.400

 Lúa OM 2514

5.500 - 5.600

 Lúa OM 1490

5.500 - 5.600

 Lúa OM 2517

5.500 - 5.600

 Lúa OM 4218

5.600 - 5.700

 Lúa OM 6976

5.600 - 5.700

 Lúa VNĐ 9520

5.800 - 6.000

Lúa nếp:

 

 Nếp vỏ (tươi)

4.450 - 4.600

 Nếp vỏ (khô)

6.100 - 6.250

Lúa tươi:

 

 Lúa Jasmine

4.900 - 5.000

 Lúa IR 50404

4.300 - 4.400

 Lúa OM 6976

4.600 - 4.700

 Lúa OM 4218

4.600 - 4.650

 Lúa OM 2517

4.500 - 4.600

 Lúa OM 2514

4.500 - 4.600

 Lúa OM 1490

4.500 - 4.600

Gạo

 

 Gạo thường

10.000 - 10.500

 Gạo thơm Jasmine

13.000

 Gạo thơm Nàng Nhen

13.000

 Gạo Hương Lài

18.500

 Gạo trắng thông dụng

10.800

 Gạo Sóc thường

12.400

 Gạo thơm Đài Loan

17.000

 Gạo thơm sữa

15.800

 Gạo Sóc Thái

15.000

 Tấm thơm Jasmine

10.500

Cần Thơ

 

Lúa thường

6.000

Gạo thường

12.000

Gạo thơm

14.000

Lúa chất lượng cao Jasmin tươi (thương lái mua)

5.200(+200)

Lúa thường khô (thương lái mua)

5.300(+100)

Trà Vinh

 

Lúa thường mới

5.500

Gạo thường

9.500

Gạo Tài Nguyên

13.500

Nếp ngon

18.000

Cám gạo

6.500

Nguồn/Vinanet/TTGC