Mặt hàng

Giá (đ/kg)

An Giang

 

Giá bán lẻ:

 

Gạo tẻ thường

11.000

Gạo nàng hương

16.000(-1.000)

Gạo Jasmine

13.700(-1.000)

Giá mua:

 

Thóc tẻ thường

4.650

Gạo nguyên liệu loại1

6.550(-100)

Gạo nguyên liệu loại 2

6.300

Gạo thành phẩm XK 5% tấm

7.400

Gạo thành phẩm XK 10% tấm

7.300

Gạo thành phẩm XK 15% tấm

7.250

Gạo thành phẩm XK 20% tấm

7.200

Gạo thành phẩm XK 25% tấm

7.000(-100)

Hậu Giang

 

Gạo tẻ thường

11.800

Thóc tẻ thường khô

4.600

Gạo nguyên liệu loại 1

6.500

Gạo nguyên liệu loại 2

6.750

Gạo thành phẩm XK 5% tấm

6.950

Gạo thành phẩm XK 25% tấm

6.750

Bình Dương

 

Gạo tẻ thường

12.500

Gạo tấm thơm, nàng hương

17.000

Bạc Liêu

 

Thóc tẻ thường (lúa hè thu)

5.650

Gạo tẻ thường

9.000

Gạo thơm lài

13.000

Gạo nguyên liệu lức

6.350

Gạo nguyên liệu trắng

6.850

Thái Nguyên

 

Gạo Tám Điện Biên

16000

Gạo Bao Thai Định Hóa

12000

Gạo Bắc Hương

16000

Gạo tẻ thường Khang dân

11000

Gạo nếp cái hoa vàng

21000

Hà Nội (bán buôn

 

Gạo Xi23

12200

Gạo Bắc Thơm số 7

14500

Gạo tẻ thường Khang dân

11800

Gạo tẻ thường Q5

11700

Gạo nếp cái hoa vàng

25000

Tiền Giang

 

Gạo CLC IR 64

12000

Gạo CLC IR 504

13000

Gạo Nàng thơm chợ Đào

16000

Gạo một bụi

12000

Gạo nàng thơm

14000

Gạo Tài nguyên Chợ Đào

15000

Gạo thơm Jasmine

12000

Gạo Lài sữa

18000

Gạo Ô tin

10000

Gạo Sari

11000

Gạo Đài Loan 13A

15000

Gạo Đài Loan Gò Công

13000

Gạo thơm Thái

16000

Gạo nếp thường

16000

Gạo nếp Thái

23000

Nguồn: Vinanet/TTGC