Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Long An

 

Giá bán lẻ

 

Lúa thường hạt dài, khô

5.800(+50)

Gạo tẻ thường

11.000

Gạo nàng thơm chợ Đào

17.000

Giá mua nông sản

 

Lúa thường hạt dài

5.000(+100)

Gạo nguyên liệu loại 1

7.500

Gạo nguyên liệu loại 2

6.900

Lạc nhân loại 1 (Đức Hòa)

24.000

Trà Vinh

 

Lúa thường mới

6.000

Gạo thường

10.000

Gạo Tài Nguyên

14.000

Nếp ngon

18.000

Cám gạo

6.000

Đỗ xanh

42.000

Đỗ tương

28.000

Lạc

48.000

Tây Ninh

 

Gạo tẻ thường

11.000

Gạo Tài nguyên loại 1

15.500

Thóc tẻ thường

4.500

Đồng Tháp

 

Gạo tẻ thường

12.000

Gạo thơm lài

16.000

Thóc tẻ thường

4.950

Thóc xuất khẩu

5.050

Gạo NL loại 1

7.550

Gạo NL loại 2

7.450

Gạo XK 5% tấm

8.900

Gạo XK 10% tấm

8.750

Gạo XK 15% tấm

8.650

Gạo XK 20% tấm

8.300

Gạo XK 25% tấm

8.100

Cám (xay, lau)

4.300

Tấm 1/2

6.700

Tấm 2/3

6.400

Tấm 3/4

5.900

Nguồn: Vinanet/TTGC