Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Lâm Đồng

 

Gạo tẻ thường

12.000

Gạo nếp thường

22.000(+5.000)

Đỗ xanh hạt

40.000(+5.000)

Ngô thu mua tại Đơn dương

8.500

Tiền Giang

 

Gạo tẻ thường

10.000

Gạo tẻ ngon

17.000

Giá mua nông sản:

 

Thóc tẻ thường mới

5.700(+1.000)

Gạo nguyên liệu loại 1 (trắng) Công ty lương thực mua

7.600

Gạo nguyên liệu loại 2 (chà lứt)

7.200(+100)

Gạo thành phẩm XK 5% tấm

8.100(+250)

Gạo thành phẩm XK 10% tấm

8.000(+250)

Gạo thành phẩm XK 15% tấm

7.700(+100)

Gạo thành phẩm XK 25% tấm

7.500(+150)

An Giang

 

Lúa khô:

 

 Lúa Jasmine

6.100 - 6.200

 Lúa IR 50404

5.400 - 5.500

 Lúa OM 2514

5.600 - 5.700

 Lúa OM 1490

5.500 - 5.600

 Lúa OM 2517

5.500 - 5.600

 Lúa OM 4218

5.600 - 5.700

 Lúa OM 6976

5.650 - 5.700

 Lúa VNĐ 9520

6.000 - 6.200

Lúa nếp:

 

Nếp vỏ (khô)

5.800 - 6.000

Lúa tươi:

 

 Lúa Jasmine

5.000 - 5.200

 Lúa IR 50404

4.400 - 4.500

 Lúa OM 6976

4.600 - 4.700

 Lúa OM 4218

4.600 - 4.650

 Lúa OM 2517

4.500 - 4.600

 Lúa OM 2514

4.600 - 4.700

 Lúa OM 1490

4.500 - 4.600

Gạo

 

 Gạo thường

10.000 - 10.500

 Gạo thơm Jasmine

13.000

 Gạo thơm Nàng Nhen

13.000

 Gạo Hương Lài

18.500

 Gạo trắng thông dụng

10.800

 Gạo Sóc thường

12.500

 Gạo thơm Đài Loan

17.000

 Gạo thơm sữa

15.500

 Gạo Sóc Thái

15.000

 Tấm thơm Jasmine

10.500

Nguồn/Vinanet/TTGC