Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Long An

 

Giá bán lẻ

 

Lúa thường hạt dài, khô

5.900(+100)

Gạo tẻ thường

11.000

Gạo nàng thơm chợ Đào

17.000

Giá mua nông sản

 

Lúa thường hạt dài

5.000

Gạo nguyên liệu loại 1

7.500

Gạo nguyên liệu loại 2

6.900

Lạc nhân loại 1 (Đức Hòa)

24.000

Trà Vinh

 

Lúa thường mới

6.000

Gạo thường

10.000

Gạo Tài Nguyên

14.000

Nếp ngon

18.000

Cám gạo

6.000

Đỗ xanh

42.000

Đỗ tương

28.000

Lạc

48.000

Bình Dương

 

Gạo tẻ thường

14.000

Gạo tấm thơm, nàng hương

17.500

Bạc Liêu

 

Thóc tẻ thường (lúa hè thu)

6.000(-50)

Gạo tẻ thường

9.000

Gạo thơm lài

14.000

Gạo nguyên liệu lức

8.150

Gạo nguyên liệu trắng

8.050(-100)

Cà Mau

 

Thóc tẻ thường

6.000

Gạo tẻ thường

10.500

Gạo lài sữa

14.000

Gạo nguyên liệu loại 1

7.500

Gạo nguyên liệu loại 2

7.500

Gạo thành phẩm xuất khẩu 5% tấm

10.000

Gạo thành phẩm xuất khẩu 25% tấm

9.000

Cần Thơ

 

Lúa thường

5.950

Gạo thường

11.000

Gạo thơm

13.500

Lúa chất lượng cao Jasmin tươi (thương lái mua)

6.000

Lúa thường khô (thương lái mua)

5.400

Gạo nguyên liệu Jassmin 5% tấm

9.600

Gạo nguyên liệu 25% tấm

7.200

Nguồn: Vinanet/TTGC