Mặt hàng

Giá (đ/kg)

An Giang

 

Giá bán lẻ:

 

Gạo tẻ thường

11.000

Gạo nàng hương

17.000

Gạo Jasmine

14.700

Giá mua:

 

Thóc tẻ thường

5.050

Gạo nguyên liệu loại1

7.100

Gạo nguyên liệu loại 2

6.550

Gạo thành phẩm XK 5% tấm

8.450(+150)

Gạo thành phẩm XK 10% tấm

8.250(+50)

Gạo thành phẩm XK 15% tấm

7.400

Gạo thành phẩm XK 20% tấm

7.300

Gạo thành phẩm XK 25% tấm

7.100

Hậu Giang

 

Gạo tẻ thường

11.800

Thóc tẻ thường khô

4.300

Gạo nguyên liệu loại 1

6.500

Gạo nguyên liệu loại 2

6.750

Gạo thành phẩm XK 5% tấm

6.950

Gạo thành phẩm XK 25% tấm

6.750

Tây Ninh

 

Gạo tẻ thường

10.000

Gạo Tài nguyên loại 1

14.500

Thóc tẻ thường

4.500

Đồng Tháp

 

Gạo tẻ thường

11.000(-500)

Gạo thơm lài

15.000

Thóc tẻ thường

4.400(-100)

Thóc xuất khẩu

4.800(-100)

Gạo NL loại 1

7.000(-300)

Gạo NL loại 2

6.400(-250)

Gạo XK 5% tấm

7.450(-250)

Gạo XK 10% tấm

7.300(-200)

Gạo XK 15% tấm

7.100(-200)

Gạo XK 20% tấm

6.900(-200)

Gạo XK 25% tấm

6.850(-200)

Cám (xay, lau)

5.200(-1.000)

Tấm 1/2

6.300(+1.100)

Tấm 2/3

6.100(-100)

Tấm 3/4

5.800(-100)

Nguồn: Vinanet