Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Bình Dương

 

Gạo tẻ thường

12.500

Gạo tấm thơm, nàng hương

17.000

Bạc Liêu

 

Thóc tẻ thường (lúa hè thu)

5.650

Gạo tẻ thường

9.000

Gạo thơm lài

13.000

Gạo nguyên liệu lức

6.350(-100)

Gạo nguyên liệu trắng

6.850(-100)

Đồng Nai

 

Thóc tẻ thường

6.100

Gạo tẻ thường

12.000

Gạo thơm Đài Loan

18.000

Cà Mau

 

Thóc tẻ thường

6.000(-500)

Gạo tẻ thường

10.500(-500)

Gạo lài sữa

14.000

Gạo nguyên liệu loại 1

7.200

Gạo nguyên liệu loại 2

6.800

Gạo thành phẩm xuất khẩu 5% tấm

8.000

Gạo thành phẩm xuất khẩu 25% tấm

7.350

Cần Thơ

 

Lúa thường

5.700

Gạo thường

11.000

Gạo thơm

14.000

Lúa chất lượng cao Jasmin tươi (thương lái mua)

4.900

Lúa chất lượng cao Jasmin khô (thương lái mua)

6.200

Lúa thường khô (thương lái mua)

5.350

Gạo nguyên liệu Jassmin 5% tấm

9.600

Gạo nguyên liệu 25% tấm

6.250

An Giang

 

Giá bán lẻ:

 

Gạo tẻ thường

11.000

Gạo nàng hương

17.000

Gạo Jasmine

14.700

Giá mua:

 

Thóc tẻ thường

4.650

Gạo nguyên liệu loại1

6.650

Gạo nguyên liệu loại 2

6.300

Gạo thành phẩm XK 5% tấm

7.400

Gạo thành phẩm XK 10% tấm

7.300

Gạo thành phẩm XK 15% tấm

7.250

Gạo thành phẩm XK 20% tấm

7.200

Gạo thành phẩm XK 25% tấm

7.100

Hậu Giang

 

Gạo tẻ thường

11.800

Thóc tẻ thường khô

4.600

Gạo nguyên liệu loại 1

6.500

Gạo nguyên liệu loại 2

6.750

Gạo thành phẩm XK 5% tấm

6.950

Gạo thành phẩm XK 25% tấm

6.750

Nguồn: Vinanet/TTGC