Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Cà Mau

 

Thóc tẻ thường

5.500

Gạo tẻ thường

8.500

Gạo lài sữa

14.000(+500)

Gạo nguyên liệu loại 1

7.500

Gạo nguyên liệu loại 2

7.100

Gạo thành phẩm xuất khẩu 5% tấm

10.000

Gạo thành phẩm xuất khẩu 25% tấm

9.000

Tây Ninh

 

Gạo tẻ thường

11.000

Gạo Tài nguyên loại 1

15.500

Thóc tẻ thường

4.500

Bạc Liêu

 

Thóc tẻ thường (lúa hè thu)

5.650

Gạo tẻ thường

9.500

Gạo thơm lài

15.000

Gạo nguyên liệu lức

7.050

Gạo nguyên liệu trắng

8.150

Bình Dương

 

Gạo tẻ thường

13.000

Gạo tấm thơm, nàng hương

17.500

Nguồn: Vinanet