Mặt hàng

Giá (đ/kg)

An Giang

 

Giá bán lẻ:

 

Gạo tẻ thường

11.000

Gạo nàng hương

17.000

Gạo Jasmine

14.700

Giá mua:

 

Thóc tẻ thường

4.650(-400)

Gạo nguyên liệu loại1

7.050(-50)

Gạo nguyên liệu loại 2

6.550

Gạo thành phẩm XK 5% tấm

8.400(-50)

Gạo thành phẩm XK 10% tấm

8.200(-50)

Gạo thành phẩm XK 15% tấm

7.350(-50)

Gạo thành phẩm XK 20% tấm

7.300

Gạo thành phẩm XK 25% tấm

7.100

Hậu Giang

 

Gạo tẻ thường

11.800

Thóc tẻ thường khô

4.300

Gạo nguyên liệu loại 1

6.500

Gạo nguyên liệu loại 2

6.750

Gạo thành phẩm XK 5% tấm

6.950

Gạo thành phẩm XK 25% tấm

6.750

Cần Thơ

 

Lúa thường

5.950

Gạo thường

11.000

Gạo thơm

14.000

Lúa chất lượng cao Jasmin tươi (thương lái mua)

6.000

Lúa chất lượng cao Jasmin khô (thương lái mua)

6.200(-100)

Lúa thường khô (thương lái mua)

5.950(+450)

Gạo nguyên liệu Jassmin 5% tấm

9.600

Gạo nguyên liệu 25% tấm

6.200(-150)

Cà Mau

 

Thóc tẻ thường

6.500(+600

Gạo tẻ thường

11.000(+500)

Gạo lài sữa

14.000

Gạo nguyên liệu loại 1

7.200

Gạo nguyên liệu loại 2

6.800

Gạo thành phẩm xuất khẩu 5% tấm

8.000

Gạo thành phẩm xuất khẩu 25% tấm

7.350

Bình Dương

 

Gạo tẻ thường

13.000(-500)

Gạo tấm thơm, nàng hương

17.000

Bạc Liêu

 

Thóc tẻ thường (lúa hè thu)

5.400(-250)

Gạo tẻ thường

9.000

Gạo thơm lài

13.000

Gạo nguyên liệu lức

6.550(-200

Gạo nguyên liệu trắng

6.750(-100)

Đồng Nai

 

Thóc tẻ thường

6.100

Gạo tẻ thường

12.000

Gạo thơm Đài Loan

18.000

Trà Vinh

 

Lúa thường mới

5.500

Gạo thường

10.000

Gạo Tài Nguyên

14.000

Nếp ngon

18.000

Cám gạo

6.000

Đỗ xanh

42.000

Đỗ tương

28.000

Lạc

48.000

Nguồn: vinanet/TTGC