Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Cà Mau

 

Thóc tẻ thường

5.900

Gạo tẻ thường

10.500

Gạo lài sữa

14.000

Gạo nguyên liệu loại 1

7.500

Gạo nguyên liệu loại 2

7.500

Gạo thành phẩm xuất khẩu 5% tấm

10.000

Gạo thành phẩm xuất khẩu 25% tấm

9.500

Cần Thơ

 

Lúa thường

5.950

Gạo thường

11.000

Gạo thơm

14.000

Lúa chất lượng cao Jasmin tươi (thương lái mua)

6.000

Lúa chất lượng cao Jasmin khô (thương lái mua)

7.200

Lúa thường khô (thương lái mua)

5.400

Gạo nguyên liệu Jassmin 5% tấm

9.600

Gạo nguyên liệu 25% tấm

6.800

Lâm Đồng

 

Gạo tẻ thường

13.000

Gạo nếp thường

21.000

Đỗ xanh hạt

38.000

Ngô thu mua tại Đơn dương

9.000

Long An

 

Giá bán lẻ

 

Lúa thường hạt dài, khô

6.100

Gạo tẻ thường

10.000

Gạo nàng thơm chợ Đào

16.500

Giá mua nông sản

 

Lúa thường hạt dài

5.300

Gạo nguyên liệu loại 1

7.500

Gạo nguyên liệu loại 2

6.900

Lạc nhân loại 1 (Đức Hòa)

26.000

Tiền Giang

 

Gạo tẻ thường

10.000

Gạo tẻ ngon

17.000

Giá mua nông sản:

 

Thóc tẻ thường

5.700

Gạo nguyên liệu loại 1 (trắng) Công ty lương thực mua

7.200(+100)

Gạo nguyên liệu loại 2 (chà lứt)

7.000(-300)

Gạo thành phẩm XK 5% tấm

8.000(-200)

Gạo thành phẩm XK 10% tấm

7.900(-200)

Gạo thành phẩm XK 15% tấm

7.600(-200)

Gạo thành phẩm XK 25% tấm

7.300(-100)

Trà Vinh

 

Lúa thường mới

6.000

Gạo thường

10.000

Gạo Tài Nguyên

14.000

Nếp ngon

18.000

Cám gạo

6.000

Đỗ xanh

42.000

Đỗ tương

28.000

Lạc

48.000

Nguồn: Vinanet