Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Tiền Giang

 

Gạo tẻ thường

10.000

Gạo tẻ ngon

17.000

Giá mua nông sản:

 

Thóc tẻ thường mới

6.900(+500)

Gạo nguyên liệu loại 1 (trắng) Công ty lương thực mua

9.200(+500)

Gạo nguyên liệu loại 2 (chà lứt)

7.200(-1.200)

Gạo thành phẩm XK 5% tấm

8.650(+500)

Gạo thành phẩm XK 10% tấm

7.400(-900)

Gạo thành phẩm XK 15% tấm

8.100(+100)

Gạo thành phẩm XK 25% tấm

7.700(+100)

Lâm Đồng

 

Gạo tẻ thường

13.000

Gạo nếp thường

22.000

Đỗ xanh hạt

40.000

Ngô thu mua tại Đơn dương

8.500

Nguồn: Vinanet/TTGC