Mặt hàng
Giá (đ/kg)
Gạo CLC IR 64
11500
Gạo CLC IR 504
10000
Gạo Nàng thơm chợ Đào
17500
Gạo một bụi
10500
Gạo nàng thơm
16500
Gạo Tài nguyên Chợ Đào
16500
Gạo thơm Jasmine
13000
Gạo Lài sữa
17000
Gạo Ô tin
11000
Gạo Sari
12500
Gạo Đài Loan 13A
16000
Gạo Đài Loan Gò Công
16000
Gạo thơm Thái
15500
Gạo nếp thường
14500
Gạo nếp Thái
25000

Nguồn: Bộ NN-PTNT