Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Trà Vinh

 

Lúa thường mới

5.500

Gạo thường

10.000

Gạo Tài Nguyên

15.000

Nếp ngon

18.000

Cám gạo

6.000

Đỗ xanh

42.000

Đỗ tương

28.000

Lạc

48.000

Tiền Giang

 

Gạo tẻ thường

10.000

Gạo tẻ ngon

17.000

Giá mua nông sản:

 

Thóc tẻ thường

4.300

Gạo nguyên liệu loại 1 (trắng) Công ty lương thực mua

6.300

Gạo nguyên liệu loại 2 (chà lứt)

6.500

Gạo thành phẩm XK 5% tấm

7.250

Gạo thành phẩm XK 10% tấm

7.150

Gạo thành phẩm XK 15% tấm

6.950

Gạo thành phẩm XK 25% tấm

6.6500

Nguồn: Vinanet/TTGC