ĐVT: đ/kg
 
Sản phẩm
Giá

Chênh lệch giá so với tuần trước

Địa điểm lấy giá

lúa IR50404, lúa hạt dài khác (Lúa tươi mua tại ruộng)

4.100-4.300
-50
Đại lý thu mua Thảo

Lúa khô OM 5451

5.000
50

CTY TNHH 1TV Lương thực Vĩnh Bình

Lúa khôOM 4218
4.900
100
 
lúa Jamin khô
6.800
1000
CTY. CP XNK Nông sản thực phẩm, An Giang
Lúa khôOM 1490
5.400
-200

Lúa khô OM 2514

5.400
100
Lúa thường các loại khô
Không thu mua
0
lúa IR50404 khô
4.600-4.700
-100
lúa hạt dài 6976 khô
5.050-5.100
0
Gạo NL L1
4.700-5.000
0
Gạo NL L2
6.560
160
Gạo TPXK 5% tấm
6.087
-13
Gạo TPXK 10% tấm
7.562
158

CTY Phát Thuận Lợi

Gạo TPXK 15% tấm
7.486
241
Gạo TPXK 20% tấm
6.706
-18
Vựa cá Long Xuyên
Gạo TPXK 25% tấm
6.659
-16
Gạo TPXK 35% tấm
6.543
-10

CTY. CP XNK Nông sản thực phẩm, An Giang

Cá tra (mua tại ao) - Thịt trắng 1 - 1.5 kg/con
20.000
-500

Cá tra (mua tại ao) -Thịt vàng 1 - 1.5 kg/con

19.500
-500

Vựa thu mua Anh Thành

Cá Điêu hồng 0,9 - 1,2kg/con
41.000
0
Cá Rô phi 0,9 - 1,2kg/con
37.000
3000
Heo hơi
39.000
1000
 
Heo giống
60.000
0
 
Xoài cát Hòa Lộc
30.000
8000
 
Xoài ba màu (Đài Loan)
20.000
0
 
Xoài cát chu
10.000
5000 (hết vụ)
 

Nguồn: Vinanet