ĐVT: đ/kg
 
Tên sản phẩm
Giá
Tăng giảm so với tuần trước
Địa điểm lấy giá (Chợ đầu mối hoặc đại lý thu mua….)
Lúa IR50404 tươi
4000-4050
+50
DNTN Út Dũng (huyện Thạnh Hóa)
Lúa hạt dài 6976 tươi
4050-4250
0
Lúa OM 4900, lúa jasmine tươi
4600-4900
0
Lúa OM 4900, lúa jasmine khô
5600-5900
0
Lúa IR50404 khô
4900-5000
0
 
Lúa hạt dài 6976 khô
5050-5200
0
Công ty Lương thực Long An
Gạo NL 5% tấm
7750
0
Công ty Lương thực Long An
Gạo NL 15% tấm
7300
0
Công ty Lương thực Long An
Gạo NL 25% tấm
7000
0
Công ty Lương thực Long An
Gạo NL (Lứt)
6700-6750
0
Công ty Lương thực Long An
Gạo XK 5% tấm (USD/tấn)
400
0
Công ty Lương thực Long An
Gạo Jasmine trắng
9000
0
Công ty TNHH Thịnh Phát
Cá tra loại vàng (mua tại ao) 1 - 1.5 kg/con
16000 -18000
0
Vựa Trường Điễm (Tp Tân An)
Cá tra loại vàng (mua tại vựa) 1 - 1.5 kg/con
17500 -19000
0

Vựa Cá Cư
(Huyện Thủ Thừa)

Tôm thẻ 80 con/1 kg
75000-80000
0
Vựa Tư Bé (Cần Đước)
Heo hơi 100 kg/con
34500-35500
0
Lò Heo Năm Xuân
Thanh Long Ruột đỏ loại I
25000-26000
0
HTX Thanh Long Tầm Vu
Thanh Long Ruột trắng loại I (XK)
12000-13000
0
Thanh Long Loại không đạt chuẩn (XK)
5500-6000
0
Dưa hấu (trái dài) Loại I
2800-4000
0
Thương lái thu mua tại ruông