ĐVT: đ/kg
Tên sản phẩm
Giá
Loại giá
Địa điểm lấy giá
Lúa OM 4900 khô
5000
Thu mua
Cty XNK kiên Giang
lúa khô IR50404
4700
Thu mua
Cty XNK kiên Giang
Lúa 6976 khô
5100
Thu mua
Cty XNK kiên Giang

Lúa OM 2517, OM 2509 khô

5300
Thu mua
Cty XNK kiên Giang
Lúa 7347 ,5451 khô
4900
Thu mua
Cty XNK kiên Giang
Gạo XK 5% tấm
7500
Thu mua
Cty XNK kiên Giang
Tôm sú 30 con /kg
180000
giá ban ra
Chợ
Tôm thẻ 60 con /kg
130000
giá ban ra
Chợ
Cá lóc 02 con/kg
60.000
giá ban ra
Chợ
Cá biển 05 con/kg
25000
giá ban ra
Chợ
Cá thu 5 - 8 kg/con
120.000
giá ban ra
Chợ
Mực ống 5 con/kg
140.000
giá ban ra
Chợ
Ghẹ sống 4 con/kg
300.000
giá ban ra
chợ
Heo hơi 90 - 100kg/con
38.000
giá ban ra
Chợ
Dứa 1,5 kg/trái
9.000
giá ban ra
Chợ