ĐVT: đ/kg
 
Tên sản phẩm
Giá
Địa điểm lấy giá
tăng giảm so với tuần trước(+/-)
Lúa IR50404 khô
4.800 - 4.900
Xí nghiệp Lương thực Thới Bình
-100
Lúa hạt dài OM 6976, OM 5451 khô
5.600 - 5.700
+100
Tôm sú các loại 20con/kg
230,000
Các nhà máy, xí nghiệp chế biến thủy sản
0
Tôm sú các loại 30con/kg
175,000
0
Tôm sú các loại 30con/kg
150,000
0
Tôm thẻ chân trắng 100con/kg
93,000
0
Heo hơi (đ/tạ)
3.800.000 - 3.900.000
HTX Chế biến gia súc Phường 4
+200.000