ĐVT: đ/kg
 
Tên sản phẩm
Giá
Địa điểm lấy giá (Chợ đầu mối hoặc đại lý thu mua….)

Lúa khô chất lượng cao (jasmine)

6,200
Nhà máy chế biến Lương Thực Cái Răng

Lúa khô hạt dài đạt tiêu chuẩn xuất khẩu

5200 - 5500
Gạo NL A 5% tấm
6,869
Công ty Lương thực Sông Hậu

Gạo NL A 10% tấm

6,930

Gạo NL A 15% tấm

6,680

Gạo NL D 20% tấm

5,290

Gạo NL D 15% tấm

5,890
Gạo TP 5% tấm
7,180

Cá tra thịt trắng 800g -900g

20,700

Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Sông Hậu

 
 

Cá tra thịt trắng 900g -1.000g

19,200
Heo hơi
38,500

Công ty Cổ phần thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ