ĐVT: đ/kg
 
Tên sản phẩm
Giá
Địa điểm lấy giá
Ghi chú (+/-) so với tuần trước
Lúa IR50404 tươi
4.200 - 4.400
 
 
 
 
 
Công ty lương thực Hậu Giang
 
Lúa hạt dài 6976 tươi
4.500 - 4.600
 
Lúa OM 4900, lúa jasmine tươi
4.500 - 4.800
 
Lúa OM 4900, lúa jasmine khô
5.400 - 5.600
 
Lúa IR50404 khô
4.800 - 4.900
 
Lúa hạt dài 6976 khô
5.000 - 5.100
 
Gạo 5% tấm
7800
 
Gạo 15% tấm
7400
 
Gạo 25% tấm
7100
 
Gạo NL (Lứt)
6.600 - 6.700
 
Rắn vi voi
500.000 - 580.000
Tiểu thương trong chợ
 
Cá điêu hồng
45.000 - 48.000
Tiểu thương trong chợ
 
Cá lóc đầu nhím
40.000 - 45.000
Vựa cá Mỹ Châu
 

Cá tra loại vàng (mua tại ao) 1 - 1.5 kg/con

18.000 - 20.000
Vựa cá Mỹ Châu
 

Cá tra loại vàng (mua tại vựa) 1 - 1.5 kg/con

19.500 - 21.000
Vựa cá Mỹ Châu
 
Tôm thẻ 80 con/1 kg
75.000 - 80.000
Tiểu thương trong chợ
 
Gà ta còn sống
90.000-100.000
Hộ nuôi
 
Heo hơi 100 kg/con
37.000.-.38.000
Lò giết mổ trên địa bàn
 
Dưa hấu
2.500 - 4.000
Thương lái
 
Bưởi Năm roi
17.000 - 23.000
Thương lái
 
Quýt đường Long Trị
38.000 - 40.000
Thương lái
 
Đường casuco
14.950 - 15.700
nhà máy sản xuất đường
 

Nguồn: Vinanet