ĐVT: đ/kg
 
Tên sản phẩm
Giá
Địa điểm lấy giá
lúa IR50404 khô
5.000-5.100
 
lúa IR50405 ướt
5.200-5.400
 
lúa OMCS2000 khô
12.000-13.300
 
Gạo jasmine
15.000-15.500
Công ty lương thực Hậu Giang
Gạo thơm
8.800-9.000
Công ty lương thực Hậu Giang
Gạo lức
9.200-9.300
Công ty lương thực Hậu Giang
gạo 5% tấm
50.000-51.000
Công ty lương thực Hậu Giang
Cá lóc đầu nhím
450.000-480.000
Chợ Vị Thanh
Rắn vi voi
220.000-240.000
Chợ Vị Thanh

tôm càng xanh các loại 8-10con/kg

17.000-20.000
Chợ Vị Thanh

Cá tra loại thịt trắng (tại chợ ban ra) 1 - 1.5 kg/con

18.000-21.000
Chợ Vị Thanh

Cá tra loại thịt trắng (tại chợ mua vao) 1-1,5kg/con

35.000-40.000
Chợ Vị Thanh
Thịt lợn hơi
 
Hộ nuôi
đường casuco
19.000
nhà máy