ĐVT: đ/kg
 
Quy cách
Giá

Tăng, giảm so với tuần trước đó

 
Địa điểm lấy giá
Lúa thường khô
4.700
 
Công ty TNHH TM & DV Thành Tín
Lúa dài khô
4.950
 
Lúa 4900 khô
5.275
 
Tôm thẻ 60 con/kg
118.000
 
 
 
 
 
 
Điểm thu mua
Tôm thẻ 70 con/kg
108.000
 
Tôm thẻ 80 con/kg
90.000 - 98.000
 
Tôm sú 30 con/kg
170.000
 
Tôm sú 40 con/kg
140.000
 
Heo giống trại
35.000
 
Heo giống địa phương
35.000
 

Nguồn: Vinanet