Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trong 10 ngày đầu tháng 12 có dấu hiệu giảm trong bối cảnh giá lúa gạo trong nước vẫn đứng yên.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết Việt Nam đã xuất khẩu được 46,2 nghìn tấn gạo trong giai đoạn từ ngày 1-10/12, thu về 21,6 triệu USD tính theo giá CIF.

Như vậy, giá gạo xuất khẩu trung bình của Việt Nam trong 10 ngày đầu tháng 12 đạt 467,1 USD/tấn (theo cơ sở giá CIF), giảm mạnh so với mức bình quân 487,7 USD/tấn ghi nhận trong tháng 11.

Lũy kế từ đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 5,89 triệu tấn về khối lượng và 2,72 tỷ USD về giá trị.

Ở thị trường trong nước, báo cáo của VFA cho thấy giá lúa gạo các loại hầu hết đứng yên trong tuần từ ngày 5-11/12, trừ giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm (tăng 50 đồng).

Cụ thể, giá lúa khô tại kho loại thường tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long dao động từ 5.450 – 5.550 đồng/kg, còn lúa dài khoảng 5.650 – 5.750 đồng/kg.

Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 7.100 – 7.200 đồng/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 6.850 – 6.950 đồng/kg tùy chất lượng và địa phương.

Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 8.100 – 8.200 đồng/kg, gạo 15% tấm 7.700 – 7.800 đồng/kg và gạo 25% tấm khoảng 7.350 – 7.450 đồng/kg tùy chất lượng và địa phương.

Nguồn: chebien.gov.vn