Mặt hàng
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH
Gạo thơm Hương Lài Sữa 2% tấm (được đóng trong 880 bao OPP 25kg tịnh/bao)
tấn
$875.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Nếp Việt Nam 10% tấm
tấn
$665.00
Cảng Mỹ Thời (An Giang)
FOB
Gạo thơm Viêt Nam 5% tấm, đóng đồng nhất trong bao PP+PE, 50kg tịnh/bao,50.13kg cả bì/bao, đính kèm 1% bao rỗng dự phòng miễn phí.
tấn
$695.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Nếp VN 10% tấm, đóng bao PP đồng nhất tịnh 50kg/bao.
tấn
$625.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo trắng 5% tấm, đóng bao đồng nhất tịnh 50kg/bao (10.000 bao)
tấn
$445.00
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo dài trắng Việt Nam 5 % tấm, 45 kg/bao, đóng trong bao đồng nhất, đính kèm 1 % bao rỗng dự phòng.
tấn
$510.00
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo thơm Việt Nam KDM 5% tấm ( bao PP/PE, Tinh 25kg/bao)
tấn
$713.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo KDM Việt Nam 5% tấm, đóng bao PP+PE 50 kg/bao
tấn
$780.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo Lứt Jasmine 05% tấm. Hàng đổ xá trong container loại 20 feet. (Mỗi container đóng 24 tấn: 03 tấn đóng trong 60 bao PP loại 50 kg, 21 tấn còn lại đổ xá vào bên trong).
tấn
$520.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo thơm (Jasmine) max 5% tấm; packing: 4kg/bao x 4bao/thùng
tấn
$720.00
Cảng Vict
FOB
Gạo trắng Việt Nam 5% tấm đóng bao BOPP/PP mới , tịnh 5x5kg = 25kg Net, tịnh 25,255kg gross, 1% bao rỗng dự phòng
tấn
$515.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo Jasmine 5% tấm (1680bao, 8x5kg/ bao)
tấn
$640.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo Jasmine 05% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP, trọng lượng tịnh 25kg/bao.
tấn
$620.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo trắng hạt dài 5% tấm , 25kg/bao, 25 tấn/cont
tấn
$393.00
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB
Gạo Việt Nam 5% tấm
tấn
$455.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo jasmine Việt Nam 5 % tấm, 40 kg/bao ( 1 bao = 8 túi x 5 kg/túi ), đóng trong bao đồng nhất, đính kèm 1 % bao rỗng dự phòng.
tấn
$650.00
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo thơm (Jasmine) max 5% tấm; packing: 18lbs/bao
tấn
$820.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB