MÃ HS

MẶT HÀNG

ĐVT

ĐƠN GIÁ

CỬA KHẨU

Đ/K GH

10063099

Gạo trắng 5% tấm (được đóng trong 1.325 bao PP 20kg tịnh/bao.)

tấn

470,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063099   

Gạo Jasmine. Đóng đồng nhất trong bao PP, trọng lượng tịnh 10 kg/bao.

kg

0,71

Cảng Hiệp Phước (HCM)              

FOB

10063099

Gạo Jasmine 5% tấm (500 bao, 50kg/ bao)

tấn

630,00

Cảng Cát Lái (HCM)         

FOB

10063030

Nếp Glutinous 5% tấm (500 bao, 50kg/ bao)

tấn

555,00

Cảng Cát Lái (HCM)         

FOB

10063099   

Gạo thơm VIệT NAM 5% TấM. ĐóNG 300 BAO TịNH 9.08KG/BAO Và 1,020 BAO TịNH 18.16 KG/BAO

tấn

650,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063099   

Gạo TRắNG VIệT NAM 5% TấM. ĐóNG ĐồNG NHấT TRONG BAO PP TịNH 18.16KG/BAO

tấn

480,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063099

Gạo thơm 5% tấm, đóng đồng nhất trong bao PP, 50kg tịnh/bao, 50.12kg cả bì/bao. Đính kèm 1% bao rỗng dự phòng miễn phí

tấn

675,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063099

Gạo Trắng Việt Nam Hạt Dài 5% Tấm (5451 GRADE) (50kg/bao)

tấn

475,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063099

Gạo hạt ngắn 15 % tấm. Đóng bao PP 50kg/bao.

tấn

431,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063099

Gạo tẻ Việt Nam 10% tấm, đóng bao PP 50kg/bao

kg

0,43

Cửa khẩu phụ Bản Vược             

DAF

10063099

Gạo thơm thượng hạng số 4_05% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP, trọng lượng tịnh 50 kg/bao.

tấn

560,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063030   

Gạo nếp Việt Nam loại 10% tấm, tịnh 25kg/bao

tấn

470,00

Cảng Cần Thơ                      

FOB

10063099   

Gạo trắng 15% tấm ( được đóng trong 14.000 bao PP 25kg tịnh/bao)

tấn

410,00

Cảng Cần Thơ                      

FOB

10063099

Gạo JASMINE 5% TấM

tấn

830,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063099

Nếp Việt Nam 5% tấm, đóng đồng nhất trong bao bao PP, 25kg/ bao, 25.09 kg/ca bì. Đinh kèm 1% bao rỗng,

tấn

510,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063099

Gạo trắng Việt Nam giống Nhật 5% tấm, đóng trong 700 bao PP 30kg (06 bao PE x 5kg = 30kg).

tấn

850,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063099

Gạo KDM Việt Nam 5% Tấm, đóng bao PP+PE 50 kg/bao.

tấn

720,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063030

Nếp 2% tấm (Được đóng trong 11,500 bao PP 50kg tịnh/ bao)

tấn

555,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10062090

Gạo lức jasmine 5% tấm ( 231 tấn đóng xá, 33 tấn đóng bao 50kg = 660 bao ).

tấn

490,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063099   

Gạo hạt trung 5% tấm,đóng bao 10kg

tấn

690,00

Cảng VICT                         

FOB

10063030   

Gạo nếp Việt Nam 30kg/bao 830 bao,Hàng mới 100%,xuất xứ Việt Nam

kg

0,55

Tân cảng Hải Phòng                

FOB

10063030

Gạo NếP 5% TấM ĐóNG BAO 25KG

tấn

564,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063099   

Gạo hạt dài 15% tấm hàng đóng đồng nhất trong bao PP 25Kgs Net/Bao

tấn

465,00

Cảng Cát Lái (HCM)                 

FOB

10063099

Gạo dài trắng Việt Nam 5 % tấm, hàng đổ xá trong container, không bao, mỗi cont 24.5 tấn.

tấn

412,00

Cảng Hiệp Phước (HCM)              

FOB

10063030

Gạo nếp Việt Nam 30kg/bao 4150 bao hàng mới 100% xuất sứ Việt Nam

tấn

578,00

Tân cảng Hải Phòng                

FOB

10063099

Gạo thơm (KDM) 3% tấm đóng xá vào container, mỗi continer 24,4 tấn. (Hàng được đóng trong 6 container 20 feet).

tấn

800,00

Cảng Hiệp Phước (HCM)              

FOB

10063030

Gạo nếp Việt Nam 5% tấm tách màu, hàng đóng trong bao PP 25kgs, kèm theo 1% bao rỗng dự phòng = 1 bao.

tấn

495,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063099

Gạo thơm HạT DàI 5% TấM ĐóNG BAO PA/PE 5 KG/BAO(5 BAO X 5 KG ĐóNG LạI BAO PP 25 KG) 800 BAO

tấn

690,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063091

Gạo đồ 5% tấm ( tịnh bao 50kg, 10000 bao)

tấn

430,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063099

Gạo thơm Việt Nam 5% tấm, đóng đồng nhất trong bao OPP, 20kg tịnh/bao, 20,087kg cả bì/bao

tấn

767,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

Nguồn: Vinanet