MÃ HS

MẶT HÀNG

ĐVT

ĐƠN GIÁ

THỊ TRƯỜNG

CỬA KHẨU

Đ/K GH

10064090   

Nếp 100% tấm, 24.5 tấn/cont

tấn

476,00

Belgium

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063099   

Gạo Jasmine 5% tấm

kg

0,60

Brazil

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063030   

Gạo nếp hạt dài 5% tấm

kg

0,48

Brazil

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063099   

Gạo hạt ngắn tròn 5% tấm (1140 bao x 50 kg/bao)

tấn

685,00

Canada

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063099   

Gạo thơm 5% tấm, đóng đồng nhất trong bao PP+PE, 25kg tịnh/bao, 25.08kg cả bì/bao. Đính kèm 1% bao rỗng dự phòng miễn phí

tấn

673,00

China

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063099   

Gạo Trắng Việt Nam Hạt Dài 5% Tấm (5451 GRADE) (50kg/bao)

tấn

475,00

China

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063030   

Gạo nếp giống Nhật 10% tấm

tấn

450,00

China

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063099   

Gạo trắng hạt dài Việt Nam 5% tấm, đóng bao đồng nhất 50kg/bao

tấn

430,00

China

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10062090   

Gạo lứt thơm Việt Nam 5% tấm, đóng bao 25kg gạo đồng nhất

tấn

540,00

France

Cảng Hiệp Phước (HCM)              

FOB

10063099   

GạO JAPONICA 5% TấM ĐóNG BAO 25 KG

tấn

702,00

HongKong

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063099   

Gạo trắng hạt dài số 2_05% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP, trọng lượng tịnh 50 kg/bao.

tấn

485,00

HongKong

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063030   

GạO NếP TRắNG VIệT NAM 10% TáM (TịNH 25 KG/BAO)

tấn

476,00

HongKong

Cảng Cần Thơ                      

FOB

10063099   

Gạo trắng Việt Nam 15% tấm. Hàng đóng bao đồng nhất 50kg/bao

tấn

445,00

HongKong

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063099   

Gạo trắng hạt dài 100% tấm (Tấm gạo trắng). Đóng đồng nhất trong bao PP, trọng lượng tịnh 25 kg/bao.

tấn

365,00

Israel

Cảng ICD Phước Long 3              

FOB

10063099   

Gạo hấp 5% tấm ( đóng bao PP 50 KGS )

tấn

459,00

Lithuania

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063099   

Gạo thơm 2% tấm (được đóng trong 13.800 bao PP 50kg tịnh/bao)

tấn

650,00

Malaysia

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063099   

Gạo trắng Việt Nam 15% tấm mùa vụ 2014.

tấn

374,00

Malaysia

Cảng Mỹ Thới (AG)                 

FOB

10063099   

Gạo Japonica 5% tấm (đóng bao 18.14 kgs)

tấn

696,00

New Zealand

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063099   

Gạo 5% tấm (960 bao, 25kg/ bao)

tấn

455,00

New Zealand

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063099   

Gạo thơm 5% tấm, 50kg/bao, 22.5 tấn/cont

tấn

707,00

Singapore

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063099   

Gạo hạt ngắn 5% tấm (vd20), đóng đồng nhất trong bao PP, 50kg tịnh/bao, 50.13kg cả bì/bao. Đính kèm 1% bao rỗng dự phòng miễn phí

tấn

665,00

Singapore

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063030   

Gạo nếp Việt Nam 5% tấm - hạt dài, đóng đồng nhất trong bao PP, tịnh 50kg/bao.

tấn

575,00

Singapore

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063099   

Gạo hạt dài 15% tấm hàng đóng đồng nhất trong bao PP 25Kgs Net/Bao

tấn

465,00

Singapore

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063099   

Gạo dài trắng Việt Nam 5 % tấm, hàng đổ xá trong container, không bao, mỗi cont 24.5 tấn.

tấn

412,00

Switzerland

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063099   

GạO THƠM JASMINE 5% TấM

tấn

590,00

Taiwan

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063099   

GạO 5% TấM (XUấT Xứ VIệT NAM 100%) HàNG ĐóNG ĐồNG NHấT 30 KGS/BAO PP.

tấn

450,00

Taiwan

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063099   

GạO THƠM 5% TấM ĐóNG BAO PE 1KG/BA0 (40 BAO ĐóNG LạI 1 BAO PP MASTER) 19,932 TấN- TRị GIá 14.729,748 USD)

tấn

739,00

Thailand

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063030   

Gạo nếp Việt Nam 10% tấm, hàng đóng trong bao PP 50kgs, kèm theo 1% bao rỗng dự phòng = 78 bao.

tấn

470,00

Thailand

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063091   

Gạo đồ 5% tấm ( tịnh bao 50kg)

tấn

430,00

United Arab Emirates

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063099   

Gạo Jasmine Việt Nam 5% tấm

tấn

660,00

United States of America

Cảng ICD Phước Long 3              

FOB

Nguồn: Vinanet