Mặt hàng

ĐVT
Giá

Cửa khẩu

Mã GH
Gạo 5 % tấm.
tấn
$380.00
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo thơm (Jasmine) max 5% tấm; packing: 5kg/bao x 3bao/thùng

tấn
$760.00
Cảng Vict
FOB

Gạo (10% tấm)-hàng đóng đồng nhất 25kg/bao, hàng mới 100%, VN sản xuất

tấn
$470.00
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo Nếp 100% tấm xuất khẩu. Vụ mùa 2013. Hàng không bao bì; đóng xá vào container

tấn
$515.00
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo thơm (Jasmine) max 5% tấm; packing: 40lbs/bao
tấn
$768.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP 50 Kg. Xuất kèm 2% bao rỗng dự phòng

tấn
$393.00
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo thơm Viêt Nam 5% tấm, đóng đồng nhất trong bao PP+PE, 50kg tịnh/bao, 50.13kg cả bì/bao, đính kèm 1% bao rỗng dự phòng miễn phí.

tấn
$715.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo nếp 10 % tấm. Hun trùng một lần , đóng bao PP 50 kg/bao.
tấn
$450.00
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo trắng 25% tấm, tịnh 50 kg/ bao, cả bì 50.12 kg/bao và 2% bao rỗng giao theo tàu (đóng đồng nhất)

tấn
$365.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo dài trắng Việt Nam 15 % tấm, 25kg/bao, Hàng đóng trong bao PP đồng nhất, đính kèm 2 % bao rỗng dự phòng.

tấn
$355.00
Cảng Mỹ Thời (An Giang)
FOB

Gạo thơm Việt Nam 5% tấm, bao 25kg gạo đồng nhất

tấn
$525.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo 5% tấm (18kg/bao)
tấn
$480.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo 5% tấm đóng đồng nhất trong 116,000 bao tịnh 50kg / bao, cả bì 50.16kg / bao

tấn
$372.00
Cảng Bến Nghé (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo thơm Viêt Nam 5% tấm, đóng đồng nhất trong bao PP+PE, 25kg tịnh/bao, 25.08kg cả bì/bao, đính kèm 1% bao rỗng dự phòng miễn phí.

tấn
$718.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo trắng hạt dài 05% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP, trọng lượng tịnh 25kg/bao.

tấn
$455.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo (10% tấm)-hàng đóng đồng nhất 25kg/bao, hàng mới 100%, VN sản xuất

tấn
$470.00
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo trắng VN 5% tấm XK (6% chalky) (đóng bao PP 50 kg/b;cả bì 50.13kg/b.

tấn
$450.00
Cảng Bến Nghé (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo 5% tấm (20000bao, 50kg/bao)
tấn
$419.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo lức 5% tấm (Đóng xá 24 tấn/ cont; Xuất xứ VN)
tấn
$395.00
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo 5% sorted đóng bao PP/PE 25 kg/bao.
tấn
$418.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo trắng Việt Nam 10% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP 50Kg. Xuất kèm 1% bao rỗng dự phòng

tấn
$378.00
Cảng Hiệp Phước (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo Trắng Việt Nam 5% tấm (đóng tịnh bao PP 40kg/bao)

tấn
$405.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo thơm 5% tấm (500 bao, 50kg/bao)
tấn
$750.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo nếp 10% Tấm
tấn
$620.00
Cảng Vict
FOB
Gạo 5% tấm (3000 bao, 50kg/bao)
tấn
$397.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo đồ 5% tấm (đóng bao 1kg)
tấn
$555.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Nếp Việt Nam 10 % tấm . Đóng trong bao PP 50kgs . Kèm theo 1% bao rỗng dự phòng (bao PP)

tấn
$615.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo trắng hạt dài Việt Nam 15% tấm. Đóng trong bao PP 50 kgs . Kèm theo 1 % bao rỗng dự phòng (bao PP 50 kgs)

tấn
$390.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo Việt Nam 5% tấm; bao tịnh 50.00 kg; cả bì 50.13 kg;

tấn
$390.00
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo Jasmine Việt Nam loại 5% Tấm.
tấn
$565.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo nếp 10% tấm ( 10x2kg/ thùng)
tấn
$795.00
ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)
FOB
Gạo 20% tấm ( 50lbs/bao, 50lbs = 22.68kg)
tấn
$435.00
ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)
FOB