Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Gạo thơm Việt Nam 5% tấm

tấn

575,00

Cảng Mỹ Thới (An Giang)                 

FOB

Gạo trắng Việt Nam 15% tấm

tấn

430,00

Cảng Mỹ Thới (An Giang)                 

FOB

Gạo 5% tấm (2080 bao/50kg)

tấn

400,00

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Gạo KDM 5% Tấm (18,14 kg/bao)

tấn

745,00

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Gạo trắng hạt dài Việt Nam 5% tấm (6976). Đóng đồng nhất trong bao PP tịnh 18.16kg( 40Lbs)

tấn

487,00

Cảng ICD Phước Long 3              

FOB

Gạo thơm Việt Nam 5% tấm, đóng đồng nhất trong bao PP+PE,25kg tịnh/bao, 25.08Kg cả bì/bao. Đính kèm 1% bao rỗng dự phòng miễn phí

tấn

603,00

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

GạO NếP VIệT NAM 10% TấM

tấn

495,00

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Gạo tẻ 5% tấm (đóng bao 50kg/bao)

tấn

450,00

Cửa khẩu Phó Bảng (Hà Giang)      

DAF

Gạo tẻ 15% tấm. Đóng gói 50kg/bao . Hàng Việt Nam sản xuất mới 100%

tấn

440,00

Cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng)       

DAF

Gạo thơm (Jasmine) max 5% tấm; packing: 1kg/bao x 15bao/thùng

kg

0,82

Cảng VICT                         

FOB

Gạo thơm KDM 5% tấm xuất khẩu. đóng bao PP 25KG.

tấn

700,00

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Gạo thơm Việt Nam 5% tấm, đóng bao 50kg gạo đồng nhất

tấn

655,00

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

NếP TRắNG 2% TấM, VIệT NAM, ĐóNG BAO 50 KG, 23 TấN/CONT.

tấn

510,00

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Gạo thơm Jasmine 5% tấm ( đóng bao đồng nhất 20kg tịnh; Xuất xứ Việt Nam; 1% bao rỗng dự phòng )

tấn

538,00

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Gạo lức Jasmine 5% tấm ( đóng xá 189 tấn, đóng bao 50kg 27 tấn = 540 bao; Xuất xứ Việt Nam )

tấn

495,00

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Gạo thơm Việt Nam 5% tấm, hàng đóng trong bao PP 25kgs, kèm theo 2% bao rỗng dự phòng

tấn

607,00

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Gạo dài trắng Việt Nam 5 % tấm, hàng đổ xá trong container, không bao, mỗi cont 24.5 tấn.

tấn

398,00

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Gạo 5% tấm đóng bao 30kgs.

tấn

400,00

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Gạo Jasmine 5% tấm (đóng bao 6kgsx8=48 kgs)

tấn

580,00

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Gạo KDM đóng bao 40kg (hàng được đóng trong 1 container)

tấn

567,00

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

GạO JASMINE VIệT NAM 5% TấM.

tấn

605,00

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Nguồn: Vinanet