Mặt hàng

ĐVT

Giá

Cửa khẩu

Mã giao hàng

Gạo hấp 5 % tấm ( bao PP 25 kg )

tấn

415,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo đồ 5% tấm, xuất xứ: Việt Nam, 50 kg bao net, 50,13 kg bao gross

tấn

420,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo tẻ 15% tấm sản xuất tại Việt Nam. Đóng bao PP đồng nhất 50kg/bao

kg

0,37

Cửa khẩu Bát Sát (Lao Cai)

DAF

Gạo thơm KDM Việt Nam 5% tấm, bao gồm 40000 bao, hàng đóng trong bao 50kg/bao, cả bì 50.14kg/bao

tấn

710,00

Cảng Sài Gòn KV3 – Bến phao

FOB

Gạo Việt Nam loại 15%  tấm. (Hàng đóng đồng nhất 25 kg/bao)

tấn

382,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo thơm Viêt Nam 5% tấm, đóng đồng nhất trong bao PP+PE, 50kg tịnh/bao,50.13Kg cả bì/bao, đính kèm 1% bao rỗng dự phòng miễn phí.

tấn

670,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo Trắng 5% tấm ( đóng bao PP 25 kg )

tấn

533,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Nguồn: Vinanet