Mặt hàng

ĐVT

Giá

Cửa khẩu

Mã giao hàng

Gạo nếp Việt Nam 10% tấm

tấn

640,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo KDM Việt Nam 5% tấm.Hàng đóng trong bao PP 25kgs. Kèm theo 1% bao rỗng dự phòng

tấn

700,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm, hàng đóng xá vô container: 24,5 tấn/container.

tấn

374,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo hấp ( gạo đồ ) 5% tấm ( đóng bao PP 50 kg )

tấn

416,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo Jasmine 3% tấm (2300 bao, 8x5kg/bao40kg)

tấn

623,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo nếp 10% tấm

tấn

545,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo JASMINE 5% tấm đóng trong bao PE 25KGS

tấn

540,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Nếp 10% tấm đóng bao 30kg

tấn

555,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo Jasmine 5% tấm gồm 2250 bao tịnh 20 LBS/ Bao (đóng đồng nhất)

tấn

700,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Nguồn: Vinanet