MẶT HÀNG

ĐVT

ĐƠN GIÁ

CỬA KHẨU

Đ/K GIAO

Gạo thơm (Jasmine) max 5% tấm; packing: 1kg/bao x 12bao/thùng

tấn

770,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo đồ 5% tấm, bao 50 kg net, 50,13 kg gross

tấn

417,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo thơm hạt ngắn Việt Nam 5% tấm. Đóng trong bao PP 50 kgs. Kèm theo 1% bao rỗng dự phòng = 100 cái

tấn

617,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo nếp 10% tấm đóng bao PP đồng nhất, trọng lượng 50kg/bao.

tấn

490,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo tẻ Việt Nam 25% tấm, đóng bao PP 50kg/bao.

tấn

380,00

Cửa khẩu Bát Sát (Lao Cai)

DAF

Gạo Việt Nam 15 % tấm, 25kg/bao, Hàng đóng trong bao đồng nhất, đính kèm 2 % bao rỗng dự phòng.

tấn

370,00

Cảng Mỹ Thời (An Giang)

FOB

Gạo Jasmine 5% tấm (1100 bao, 50lbs/bao)

tấn

710,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo thơm Việt Nam 5% tấm. Đóng trong bao PP 25kgs.

tấn

675,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo Lức , đóng đồng nhất trong bao PP. Tịnh 40.00kg/bao, ca bi 40.135kg/bao. 300 bao rỗng kèm theo hàng , xuất xứ Việt Nam

tấn

387,00

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm (đóng bao PP tịnh 50kg/bao) - 2% bao rỗng dự phòng theo hàng

tấn

400,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo 25% tấm, hàng mới 100%

tấn

385,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo jasmine Việt Nam 5% tấm tách màu. Hàng đóng trong bao PP 25kgs. Kèm theo 1% bao rỗng dự phòng = 18 cái

tấn

520,00

Cảng Vict

FOB

Gạo thơm (Jasmine) max 5% tấm; packing: 4kg/bao x4bao/thùng

tấn

720,00

ICD Phước Long Thủ Đức

FOB

Gạo dài trắng Việt Nam 5 % tấm, hàng đổ xá trong container, không bao, mỗi cont = 24,5 tấn.

tấn

378,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo Jasmine 5% tấm (1150bao,20kg/ bao)

tấn

555,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

GạO TRắNG VIệT NAM 5% TấM, BAO PP, 25KG/BAO

tấn

385,00

Cảng Vict

FOB

Gạo Việt Nam 15 % tấm, số lượng 10000 bao x 25kg/bao, Hàng đóng trong bao đồng nhất, đính kèm 2 % bao rỗng dự phòng.

tấn

378,00

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo đồ 5% tấm (tịnh bao 50kg/bao, 5000 bao, kèm 2% bao rỗng =100 bao)

tấn

402,50

Cảng Hiệp Phước (Hồ Chí Minh)

FOB

Nếp 10% tấm , 30 kg/bao, 24 tấn/cont

tấn

495,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo hạt dài 5% tấm (được đóng trong 5.000 bao PP 50kg tịnh/bao)

tấn

385,00

ICD Sotrans-Phước Long 2 (Cảng SG KV IV)

FOB

Gạo giống Nhật 5% tấm, đóng đồng nhất trong bao PP, 50kg tịnh/bao, 50.12kg cả bì/bao.

tấn

700,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo Jasmine 5% tấm (575bao,8x5kg/ bao)

tấn

575,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo Jasmine 5% tấm tịnh 5x10 LBS/ carton (đóng đồng nhất)

tấn

785,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo Hạt Dài 5% Tấm (45,5kg/bao)

tấn

425,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Nguồn: Vinanet