Mặt hàng

ĐVT

Giá

Cửa khẩu

Mã giao hàng

Gạo thơm 5% tấm (CA92) qua máy tách màu đóng bao PP/PE 20 kg/bao.

tấn

565,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo hấp 5% tấm ( đóng bao PP 50 kg )

tấn

415,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo Jasmine Việt nam 5% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP tịnh 8kg/bao

tấn

807,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo đồ 5% tấm, xuất xứ Việt Nam, bao 50kg net, 50,13kg gross

tấn

422,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo Thơm Việt Nam (KDM) 5% tấm

tấn

715,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo nếp Việt Nam 10% tấm - Đóng bao PP 50 kg tịnh. 1% bao rồng dự phòng

tấn

548,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo trắng Việt Nam 15% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP 50kg/bao tịnh.

tấn

382,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo Jasmine 5% tấm (được đóng trong 6.000 bao PP 25kg tịnh/bao)

tấn

550,00

ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)

FOB

Gạo lứt Việt Nam 5% tấm, bao 50kg. 1% bao rỗng dự phòng: 5 cái

tấn

387,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo trắng Việt Nam 15% tấm. Vụ mùa 2014.Đóng bao PP tịnh 25kg/bao, cả bì 25.08kg/bao

tấn

375,00

Cảng Bến Nghé (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo 10 % tấm. Đóng bao PP 45 Kg mot bao

tấn

395,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo lứt thơm Việt Nam 5% tấm, bao 25kg gạo đồng nhất

tấn

557,00

ICD Phước Long Thủ Đức

FOB

Gạo 5% tấm đóng đồng nhất trong bao Laminated BOPP 25Kg tịnh (25,100Kg kể cả bao bì)

tấn

381,00

Cảng Hiệp Phước (Hồ Chí Minh)

FOB

Nếp Việt Nam, đóng đồng nhất trong bao PP+PE, 25kg tịnh/bao,25.08kg cả bì/bao, đính kèm 1% bao rỗng dự phòng miễn phí.

tấn

553,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo trắng hạt dài số 3 - 05% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP, trọng lượng tịnh 25kg/bao.

tấn

465,00

Cảng Hiệp Phước (Hồ Chí Minh)

FOB

Nếp Việt Nam 2% tấm, đóng bao PP+PE 50 kg/bao

tấn

619,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo trắng 5% tấm đóng thành 10.000 bao PP đồng nhất, trọng lượng 50kg/bao.

tấn

400,00

Cảng Hiệp Phước (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm, bao BOPP 50kg (10kgx5), 2% bao rỗng dự phòng

tấn

418,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo lức jasmine 5% tấm ( 21 tấn xá, 30 tấn tịnh bao 50 kg = 600 bao).

tấn

475,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo 5% tấm (440 bao x 25 kg/bao)

tấn

450,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo hấp ( gạo đồ ) 5% tấm ( đóng bao PP 50 kg )

tấn

417,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo Thơm 5% tấm, đóng đồng nhất trong bao PP, 5kg tịnh/bao,và đóng 8 bao 5kg vào 1 bao lớn 40kg tịnh/bao, 40.47 kg cả bì/bao. Đính kèm 1% bao rỗng dự phòng miễn phí.

tấn

562,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo nếp 10% tấm

tấn

545,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo trắng hạt dài 5% tấm , 25kg/bao, 25 tấn/cont

tấn

384,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Nếp Việt Nam 10% tấm

tấn

542,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo Việt Nam 5% tấm

tấn

439,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo thơm 5% tấm đóng thành 500 bao PP đồng nhất, trọng lượng 50kg/bao

tấn

570,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo đồ Việt Nam 5% tấm, bao 25kg gạo đồng nhất

tấn

439,00

Cảng Hiệp Phước (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo Việt Nam 15% tấm, bao 50kg gạo đồng nhất

tấn

395,00

Cảng Hiệp Phước (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo thơm (Jasmine) max 5% tấm; packing: 25lbs/bao

tấn

760,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Nguồn: Vinanet