MÃ HS

MẶT HÀNG

ĐVT

ĐƠN GIÁ (USD)

CỬA KHẨU

Đ/K GIAO

10063099

Gạo trắng hạt dài 25% tấm, đóng trong bao PP 25kgs/bao.

tấn

430,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063099

Gạo giống Nhật sản xuất tại Việt Nam 5% tấm.

kg

0,68

GREEN PORT (HP)                   

FOB

10063099

GạO JASMINE 5% TấM, ĐóNG ĐồNG NHấT TRONG BAO PP/PE, TịNH 36LBS/BAO

tấn

852,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063030

Gạo nếp 5% tấm (4600 bao x 50kg/bao)

tấn

458,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063099

Gạo thơm 5% tấm, đóng đồng nhất trong bao PP+PE,50kg tịnh/bao, 50.13Kg cả bì/bao. Đính kèm 1% bao rỗng dự phòng miễn phí

tấn

670,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063099

Gạo Trắng Việt Nam Hạt Dài 5% Tấm (5451 GRADE) (50kg/bao)

tấn

475,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063099

Gạo Jasmine 5% tấm (1100 bao, 50LBS/ bao)

tấn

710,00

Cảng Cát Lái (HCM)        

FOB

10063099

Gạo thơm Việt Nam hạt ngắn 5% tấm, đóng đồng nhất trong bao PP, tịnh 50kg/bao.

tấn

680,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063099

Gạo trắng hạt dài 05% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP, trọng lượng tịnh 50 kg/bao. (02% bao rỗng dự phòng, gửi kèm theo hàng miễn phí).

tấn

493,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063099

Gạo thơm 5% tấm (được đóng trong 460 bao PP 50kg tịnh/bao)

tấn

575,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063099

Gạo trắng Việt Nam 15% tấm mùa vụ 2014.

tấn

430,00

Cảng Mỹ Thới (An Giang)                 

FOB

10063099

Gạo thơm 5% tấm gồm 10000 bao tịnh 50kg/ cả bì 50.13kg và 2% bao rỗng =200 cái kèm theo (đóng đồng nhất)

tấn

690,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063030

Gạo nếp Việt Nam 5% tấm - hạt dài, đóng đồng nhất trong bao PP, tịnh 50kg/bao.

tấn

565,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063099

Gạo hạt dài 15% tấm hàng đóng đồng nhất trong bao PP 25Kgs Net/Bao

tấn

465,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063099

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP đơn, 25kg tịnh/bao. Giao hàng bằng container. (Kèm 800 bao rỗng cấp miễn phí).

tấn

409,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063099

Gạo thơm (KDM) 3% tấm đóng thành 19.950 bao LPP đồng nhất, trọng lượng 25kg/bao. (5 bao, mỗi bao 5kg (bao PE) được đóng trong bao 25kg; Bao 5kg = 99.750 bao).

tấn

810,00

Cảng Hiệp Phước (HCM)              

FOB

10063099

Gạo dài trắng Việt Nam 5 % tấm, hàng đổ xá trong container, không bao, mỗi cont 24.5 tấn.

tấn

429,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063099

GạO 5% TấM

&(XUấT Xứ VIệT NAM 100%) HàNG ĐóNG ĐồNG NHấT 30 KGS/BAO PP.

120

Taiwan

Cảng Cát Lái (HCM)                

10063099

Gạo Jasmine 5% tấm (730 bao, 6x5kg/ bao)

tấn

610,00

Cảng Cát Lái (HCM)        

FOB

10063099

Gạo Japonica 5% tấm,đóng bao 25kg

tấn

691,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063091

Gạo đồ 5% tấm; bao gồm 10000 bao, hàng đóng trong bao 50 kg/bao, cả bì 50.14 kg/bao; 2% bao rỗng (= 200 bao) giao kèm

tấn

440,00

Cảng Hiệp Phước (HCM)              

FOB

10063091

Gạo đồ 5% tấm, bao gồm 6000 bao, hàng đóng trong bao 50 kg/bao, cả bì 50.13 kg/bao; 2% bao rỗng (=120 bao rỗng) giao kèm

tấn

474,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

10063099

Gạo thơm Việt Nam 5% tấm, đóng đồng nhất trong bao OPP, 10kg tịnh/bao, 10,062kg cả bì/bao

tấn

782,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

Nguồn: Vinanet