Mặt hàng
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH
Gạo trắng 5% tấm.Đóng bao PP 50kg,tổng cộng : 5.000 bao.Bao rỗng kèm theo hàng 1% (50 bao).
tấn
$410.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo trắng hạt dài 15% tấm, đóng trong bao PP 25kgs ( tổng cộng: 16,640 bao ) và đóng trong bao PP 30kgs ( tổng cộng: 6934 bao )
tấn
$390.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo thơm (Jasmine) max 5% tấm; packing: 1kg/bao x 15bao/thùng
tấn
$820.00
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB
Gạo lứt dài Việt Nam 5 % tấm, số lượng 500 bao x 50kg/bao, hàng đóng trong bao đồng nhất.
tấn
$440.00
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Nếp Việt Nam 10% tấm
tấn
$665.00
Cảng Mỹ Thời (An Giang)
FOB
Gạo trắng hại dài Việt Nam 15% tấm
tấn
$420.00
Cảng Mỹ Thời (An Giang)
FOB
Gạo Jasmine 5% tấm (1840bao, 5x5kg/bao25kg)
tấn
$645.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo thơm Viêt Nam 5% tấm. Đóng trong bao PP/PE gồm: 600 bao tịnh 9.08kg(20Lbs) và 2,040 bao tịnh 18.16 kg(40Lbs)
tấn
$640.01
ICD Sotrans-Phước Long 2 (Cảng SG KV IV)
FOB
Nếp 10% tấm , 50kg/bao, 25 tấn/cont
tấn
$588.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo tẻ xuất khẩu 15% tấm đóng đồng nhất 50kg/b
tấn
$447.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo Việt Nam 15% tấm đóng đồng nhất trong bao PP loại 25kg tịnh (25.08Kg kể cả bao bì).
tấn
$390.00
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo thơm (KDM) 3% tấm đóng thành 27.550 bao LPP đồng nhất, trọng lượng 25kg/bao (5 bao, mỗi bao 5kg (bao PE) được đóng trong bao 25kg); Bao 5kg = 137.750 bao.
tấn
$810.00
Cảng Hiệp Phước (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo thơm Viêt Nam 5% tấm, đóng đồng nhất trong bao PP+PE, 50kg tịnh/bao,50.13kg cả bì/bao, đính kèm 1% bao rỗng dự phòng miễn phí.
tấn
$695.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo trắng Việt Nam 5% tấm. Đóng trong bao PP 25 kgs.
tấn
$410.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo thơm 5% tấm xuất xứ: Việt Nam, 50 kg bao net, 50,16 kg bao gross
tấn
$572.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo Jasmine 5% tấm (960bao, 25kg/bao)
tấn
$585.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo thơm (Jasmine) max 5% tấm; packing: 4kg/bao x 4bao/thùng
tấn
$720.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo dài trắng Việt Nam 5 % tấm, hàng đổ xá trong container, không bao, mỗi cont = 24,5 tấn.
tấn
$399.00
Cảng Hiệp Phước (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo nếp Việt Nam loại 10% tấm
tấn
$580.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo hấp ( gạo đồ ) 5% tấm ( đóng bao PP 50 kg )
tấn
$419.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo 10% tấm (50kg/bao)
tấn
$390.00
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo KDM 5% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP/PE tịnh 50kg/bao
tấn
$630.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo trắng Việt Nam 5% tấm. Hàng đóng đồng nhất 25kg/bao
tấn
$406.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo nếp hạt dài 10% tấm (xuất xứ Việt Nam 100%). Hàng đóng đồng nhất 30 kgs / bao PP
tấn
$595.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo 5% tấm, đóng đồng nhất trong bao PP, 25kg tịnh/bao, 25.08kg cả bì/bao.
tấn
$485.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo thơm jasmine chất lượng cao 5 % tấm, hàng đóng đồng nhất 40kg/bao ( 1 bao = 8 túi x 5 kg/túi )
tấn
$672.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
gạo jasmine 5% tấm ( 900 bao, 10x5LBS/ bao)
tấn
$825.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo trắng Việt Nam 5% tấm. Vụ mùa 2014. Đóng bao PP tịnh 27.285kg/bao, cả bì 27.6kg/bao
tấn
$450.00
Cảng khô - ICD Thủ Đức
FOB
Nguồn: Vinanet