Mặt hàng

ĐVT

Giá

Cửa khẩu

Mã giao hàng

Gạo trắng hạt dài 15% tấm, đóng trong bao 25kg. Tổng cộng 20800 bao.

tấn

388,00

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo thơm (Jasmine) max 5% tấm; packing: 1kg/bao x 15bao/thùng

tấn

820,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo hạt dài (Long grain) max 5% tấm; packing: 1kg/bao x 15bao/thùng

tấn

670,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo Jasmine, 5% tấm, đóng bao PP 8Kgs/bao

tấn

725,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo Việt Nam Xuất Khẩu 5% Tấm, Hàng Đóng Bao Đồng Nhất 50Kg/Bao

tấn

397,00

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo nếp Việt Nam 10% tấm - Đóng bao PP 50 kg tịnh. 1% bao rồng dự phòng

tấn

548,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm. Vụ mùa 2014. Đóng bao PP tịnh 50kg/bao, cả bì 50.12kg/bao

tấn

460,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo trắng hạt dài Việt Nam 5% tấm, bao PP ghép màng một mặt, đóng 25kg/bao , Marking : PAPILLON ( kèm 2% bao dự phòng )

tấn

387,00

Cảng Bến Nghé (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo 15% tấm đóng đồng nhất trong bao PP loại 25kg tịnh (25,090kg kể cả bao bì).

tấn

370,00

Cảng Vict

FOB

Gạo trắng hạt dài 10% tấm , 45kg/bao, 24.975 tấn/cont

tấn

378,00

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

gạo trắng 25% tấm, bao gồm 11500 bao, hàng được đóng gói trong bao 50kg/bao, cả bì 50.12kg/bao

tấn

365,00

Cảng Hiệp Phước (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo thơm Viêt Nam 5% tấm, đóng đồng nhất trong bao PP+PE, 50kg tịnh/bao,50.13Kg cả bì/bao, đính kèm 1% bao rỗng dự phòng miễn phí.

tấn

670,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm. Vụ mùa 2014.. Đóng bao PP tịnh 50kg/bao, cả bì 50.15kg/bao

tấn

460,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo 5% tấm xuất khẩu, Việt Nam, 50 kgs/bao,

tấn

379,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP đơn 25kg tịnh/bao. Giao hàng container.

tấn

397,00

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB

Gạo dài trắng Việt Nam 5 % tấm, hàng đổ xá trong container, không bao, mỗi cont = 24,5 tấn.

tấn

399,00

Cảng Hiệp Phước (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo trắng 5% tấm.Đóng bao PP 25kg,tổng cộng : 10.000 bao.

tấn

393,00

Cảng Hiệp Phước (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo Việt Nam loại 5% tấm. (Hàng đóng đồng nhất 50 kg/bao)

tấn

398,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo trắng hạt dài 5% tấm , 25kg/bao, 25 tấn/cont

tấn

397,00

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo trắng Việt Nam giống Nhật 5% tấm (Vietnamese Japonica White Rice), 860 bao PP 25kg.

tấn

800,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Nếp 10% tấm , 30kg/bao, 24 tấn/cont

tấn

550,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo jasmine Việt Nam 5 % tấm, số lượng 2200 bao x 40 kg/bao ( 1 bao = 8 túi x 5 kg/túi ), đóng trong bao đồng nhất, đính kèm 1 % bao rỗng dự phòng.

tấn

650,00

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo Jasmine 5% tấm gồm 1800 bao tịnh 50 LBS/ Bao (đóng đồng nhất)

tấn

685,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Nếp 10% tấm qua máy tách màu đóng bao OPP/PE 50 LBS (22.72 kg/bao).

tấn

585,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Nguồn: Vinanet