Mặt hàng
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH
Gạo thơm Jasmine 3% tấm, đóng bao PP 25kg tịnh/bao
tấn
$574.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo trắng VN 3% tấm, giống 4900, đóng bao PP 18kg tịnh/bao
tấn
$520.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo thơm Việt nam 5% tấm . Đóng đồng nhất trong bao PP tịnh 8kg/bao
tấn
$670.00
ICD Phúc Long (Sài Gòn)
FOB
Gạo trắng Việt Nam 5% tấm xuất khẩu. Vụ mùa 2013. Đóng bao PP tịnh 50 kg/bao; cả bì 50,12 kg/bao.
tấn
$445.00
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo 5% tấm đóng thùng 20kg
tấn
$480.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo thơm Viêt Nam 5% tấm, đóng đồng nhất trong bao PP+PE, 25kg tịnh/bao,25.08kg cả bì/bao, đính kèm 1% bao rỗng dự phòng miễn phí.
tấn
$713.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo trắng hạt dài 05% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP, trọng lượng tịnh 25kg/bao.
tấn
$465.00
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo Trắng 5% tấm ( đóng bao PP 25 kg )
tấn
$525.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo jasmine Việt Nam 5% tấm tách màu. Hàng đóng trong bao PP 50 kgs, kèm theo 1% bao dự phòng = 133 cái
tấn
$610.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo trắng hạt dài 5% tấm (4800 bao x 50 kg/bao)
tấn
$441.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo thơm (Jasmine) max 5% tấm; packing: 5kg/bao x 3bao/thùng
tấn
$720.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo hấp ( gạo đồ ) 5% tấm ( đóng bao PP 50 kg )
tấn
$458.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo trắng Việt Nam 5% tấm (đóng bao PP tịnh 40kg/bao) - 2% bao rỗng dự phòng theo hàng
tấn
$418.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo nếp 5% tấm (1000 bao, 50kg/bao)
tấn
$665.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo nếp Việt Nam 10 % tấm, số lượng 10000 bao x 25 kg/bao, hàng đóng trong bao đồng nhất, đính kèm 1 % bao rỗng dự phòng.
tấn
$620.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo nếp Việt Nam 30kg/bao
tấn
$698.00
Cảng Hải Phòng
FOB
Gạo Jasmine 5% tấm (1150bao, 8x5kg/ bao)
tấn
$640.00
ICD Sotrans-Phước Long 2 (Cảng SG KV IV)
FOB
Gạo thơm (Jasmine) max 5% tấm; packing: 25lbs/bao
tấn
$765.00
Cảng Vict
FOB