ĐVT: đồng/bình 12 kg
Chủng loại
Đơn giá
Gas Petrolimex 12 kg
370.000
Gas AD Petrol 12 kg
360.000
Shell gas 12 kg
370.000
Bình gas đỏ Pháp 12 kg
360.000
Totalgaz 12 kg
370.000
Gas CD petron 12 kg
360.000
Gas Hồng Hà 12 kg
340.000
Gas Anpha Petron 12 kg
360.000
Gas Magic 12 kg
405.000
Gas Magic 13 kg
425.000
Nguồn: Vinanet/TTGC