Đvt: $/MMBtu                                                                                                             
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
-
-
-
4,286 *
4,282
4,438
4,451
4,430
4,437
4,403
4,419
4,419
4,412
4,416
4,377
4,330
4,336
4,330
4,334
4,298
3,798
3,808
3,790
3,808
3,792
-
-
-
3,744 *
3,735
-
-
-
3,761 *
3,754
-
-
-
3,785 *
3,777
-
-
-
3,786 *
3,779
-
-
-
3,766 *
3,758
-
-
-
3,791 *
3,784
-
-
-
3,862 *
3,859
-
-
-
4,030 *
4,033
-
-
-
4,177 *
4,172
-
-
-
4,141 *
4,139
-
-
-
4,062 *
4,064
-
-
-
3,803 *
3,799
-
-
-
3,783 *
3,789
-
-
-
3,777 *
3,812
-
-
-
3,803 *
3,836
-
-
-
3,843 *
3,844
-
-
-
3,826 *
3,830
-
-
-
3,851 *
3,854
-
-
-
3,895 *
3,924
-
-
-
4,074 *
4,094
-
-
-
4,199 *
4,229
-
-
-
4,190 *
4,207
-
-
-
4,104 *
4,145
-
-
-
3,891 *
3,905
-
-
-
3,872 *
3,900
-
-
-
3,900 *
3,928
-
-
-
3,925 *
3,961

*Chỉ giá cả từ một phiên trước đó.

Nguồn: Vinanet