Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
-
-
-
330,80 *
327,90
-
-
-
327,30 *
322,60
-
-
-
329,90 *
325,50
-
-
-
331,50 *
328,50
-
-
-
352,90 *
330,50
-
-
-
335,80 *
331,50
-
-
-
-
330,90
* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
VINANET