Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
324,00
325,70
319,50
319,50
323,50
326,30
327,90
322,20
322,20
326,10
-
-
-
331,50
329,00
330,00
330,00
330,00
330,00
331,00
-
-
-
335,80
332,00
-
-
-
-
331,40
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
 

*Chỉ giá cả từ một phiên trước đó.

Nguồn: Vinanet