Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
330,50
332,20
330,50
331,00
329,90
-
-
-
338,30 *
337,50
-
-
-
341,10 *
341,50
-
-
-
344,60 *
343,00
-
-
-
354,20 *
346,00
-
-
-
-
348,00
-
-
-
-
350,00
 
 
 
 
 
 
*Chỉ giá cả từ một phiên trước đó.
Nguồn: Vinanet