Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
339.10
341.80
338.30
341.80
339.70
336.90
338.60
335.60
338.60
336.90
338.00
338.00
338.00
338.00
339.90
-
-
-
340.00
344.00
-
-
-
329.00
344.00
-
-
-
327.00
344.00
-
-
-
-
343.40
 
 
 
 
 
 

*Chỉ giá cả từ một phiên trước đó.

Nguồn: Vinanet