Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
-
-
-
339,40 *
339,10
-
-
-
336,70 *
335,30
-
-
-
338,00 *
337,90
-
-
-
340,00 *
342,80
-
-
-
329,00 *
345,00
-
-
-
327,00 *
345,00
-
-
-
-
344,40
 
 
 
 
 
 

*Chỉ giá cả từ một phiên trước đó.

Nguồn: Vinanet