Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
350,40
350,50
350,40
350,50
349,70
346,60
346,60
346,60
346,60
346,30
-
-
-
353,00 *
353,00
-
-
-
357,50 *
357,50
-
-
-
360,10 *
357,00
-
-
-
354,20 *
359,00
-
-
-
-
361,00
 
 
 
 
 
 

*Chỉ giá cả từ một phiên trước đó.

Nguồn: Vinanet