Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
350.80
352.60
350.80
352.00
351.90
348.00
348.00
347.80
347.80
348.00
-
-
-
353.70 *
353.70
-
-
-
357.50 *
358.00
-
-
-
360.10 *
359.00
-
-
-
354.20 *
360.00
-
-
-
-
362.00
 
 
 
 
 
 

*Chỉ giá cả từ một phiên trước đó.

Nguồn: Vinanet