Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
USD/1000 board feet
311,00
312,40
310,50
311,00
312,20
311,30
312,00
310,30
310,30
314,40
312,50
312,50
312,20
312,30
315,00
-
-
-
313,40 *
315,00
-
-
-
-
315,00
-
-
-
-
314,40
-
-
-
-
313,80
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts