Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
297,70
298,40
297,70
298,40
299,50
295,00
295,00
295,00
295,00
296,30
294,00
294,00
294,00
294,00
294,80
-
-
-
297,30 *
298,00
-
-
-
295,10 *
298,00
-
-
-
308,00 *
310,50
-
-
-
308,00 *
310,50
* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts