Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
USD/1000 board feet
292,80
294,20
292,80
294,20
294,40
290,80
291,80
290,20
290,70
292,60
-
-
-
290,80 *
291,10
-
-
-
297,30 *
295,00
-
-
-
295,10 *
295,00
-
-
-
308,00 *
307,50
-
-
-
308,00 *
307,50
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts