Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
331,00
332,90
330,30
332,00
331,10
328,10
329,30
326,30
327,00
328,20
329,10
330,80
329,00
330,40
330,00
332,00
332,00
332,00
332,00
334,70
-
-
-
346,10
341,00
-
-
-
327,00
341,00
-
-
-
-
340,40
* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
Nguồn: Vinanet