Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
USD/1000 board feet
310,80
311,40
309,30
309,30
309,60
308,90
308,90
307,30
307,30
307,10
-
-
-
312,40 *
310,10
-
-
-
313,40 *
313,00
-
-
-
-
313,00
-
-
-
-
312,40
-
-
-
-
311,80
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts