Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
USD/1000 board feet
289,50
289,50
287,30
287,30
290,70
287,00
287,00
286,00
286,00
289,20
-
-
-
286,40 *
287,30
291,40
291,40
291,40
291,40
293,00
-
-
-
293,60 *
292,90
-
-
-
308,00 *
305,40
-
-
-
308,00 *
305,40
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts